KD3 - Small Oval Fry 10.25"long

IMG_9097.JPG
IMG_9100.JPG
IMG_9108.JPG
IMG_9111.JPG
IMG_9116.JPG
IMG_9097.JPG
IMG_9100.JPG
IMG_9108.JPG
IMG_9111.JPG
IMG_9116.JPG

KD3 - Small Oval Fry 10.25"long

225.00

Retin & Polish

10.25”long x 1.5” tall

1.6 lbs

1.2 mm

Add To Cart